● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture ● young culture ● inspiration ● subculture

fashion

Photographer Jiandong Deng
Make up Hui Fan
Style YIDA
Model Mengyu Luo
Lighting Wuxiang Studio

FIRE:
Outfit: ii LYUOCHENG
Shoes Zara
WOOD:
Dress: ii chapter
Shoes A.b.poétique
METAL:
Dress: ii chapter
Shoes A.b.poétique
EARTH:
Blouse: ii chapter
Skirt KZ.KSIEZYC
Earring Molism
Shoes Zara
WATER: Total look KZ.KSIEZYC